Taiteen perusopetus

> NurmesOPS2018

Tanssijaostossa tanssiminen on osa taiteen perusopetusta eli tanssinopetusta, joka perustuu opetussuunnitelmaan. Tämän mahdollisuuden voimme tarjota yhteistyössä Nurmeksen kaupungin ja Ylä-Karjalan Kansalaisopiston kanssa. Tarjoamme opetusta yleisen (500 oppituntia) sekä laajan (1300 oppituntia) oppimäärän mukaan. Opintosuorituksia voi kerryttää perusopinnoista lähtien (eli ykkösryhmästä lähtien) . Lastentanssitunnit 3-6-vuotiaille (ent.satubaletti) ovat osa tanssiopintoihin valmistautumista.

Tanssiminen on ensisijaisesti hauska harrastus ja tunneilla edetään erilaiset oppijat huomioiden!

Yleinen oppimäärä:

Yleisen oppimäärän täyttymiseen tarvitaan 500 tanssituntia ( á 45 min). Yleinen oppimäärä koostuu 1. yhteisistä opinnoista (300 tuntia) ja 2. teemaopinnoista (200 tuntia). Oppilas voi kerätä opintoja mistä tahansa tanssilajista, jossa on mahdollista edetä tasolta toiselle (1-4 ryhmät). Suoritettuaan yleisen oppimäärän oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen.

Laaja oppimäärä:

Laajan oppimäärän täyttymiseen tarvitaan 1300 tanssituntia (á 45min). Laaja oppimäärä koostuu 1. perusopinnoista (800 tuntia) ja 2. syventävistä opinnoista (500 tuntia). Syventäviin opintoihin kuuluu päättötyö eli tanssiteos itselle tai muille, joka esitetään ja arvioidaan. Suoritettuaan laajan oppimäärän oppilas saa opinnoistaan päättötodistuksen.

Taiteen perusopetuksen opetuksen rakenne

Opintojen kertyminen

Tanssijaostossa lukuvuodessa (34-35 krt) oppitunteja (á 45 min) kertyy:

60 min tunnista 45-47 oppituntia
75 min tunnista 57-59 oppituntia
90 min tunnista 68-70 oppituntia